Richtlijnen schrijven dat het belangrijk is om patiënten met obstipatie tijdens de behandeling regelmatig te vervolgen om therapietrouw te vergroten en een terugval snel te behandelen. Er is echter weinig bewijs wat het beste follow-up regime is bij de behandeling van obstipatie. De onderzoekers van onderstaande studie hebben gekeken wat het beste follow-up regime is voor de behandeling van obstipatie bij kinderen.

In een gerandomiseerde studie werden 3 follow-up regimens met elkaar vergeleken: 1) de controle groep kreeg geen geplande contactmomenten tijdens de behandeling, 2) de telefonisch contact groep kreeg 2 geplande telefoonafspraken tijdens de behandeling, 3) de internet groep kreeg toegang tot een internetwebsite met informatie over obstipatie (gemaakt voor de studie). Na 3 en 6 maanden waren er significant meer kinderen in de internet groep succesvol behandeld vergeleken met de controle groep en de telefonische contact groep. Bovendien was het aantal door de patiënt geïnitieerde telefonische contacten hoger in de internetgroep dan in de andere 2 groepen. Na 12 maanden was er geen verschil in behandelsucces tussen de drie groepen.

Het lijkt er dus op dat actieve zelf management van ouders/patiënten een belangrijke succesfactor is voor een snel herstel van de obstipatie klachten. Het zorgt voor een grotere verantwoordelijkheid voor de eigen behandeling.

Een huisarts kan hierop inspelen door ouders/patiënten actief informatie over de obstipatie te laten opzoeken op bijvoorbeeld thuisarts.nl.

Bron: Modin L, Walsted A-M, Rittig CS, Hansen AV, Jakobsen MS. Follow-up in Childhood Functional Constipation: A Randomized, Controlled Clinical Trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;62(4):594–9.