Afgelopen dinsdag 28 februari zijn de laatste 2 deelnemers gestart met het BOKi onderzoek en daarmee is de inclusie afgerond!  Dit betekent dat er geen nieuwe kinderen meer aangemeld kunnen worden voor het BOKi onderzoek.  In de afgelopen 2.5 jaar zijn er 134 kinderen gestart met het onderzoek. Over 8 maanden hebben ook de kinderen die als laatste zijn gestart de follow-up afgerond en gaan wij de resultaten analyseren!

Wij willen alle deelnemende huisartsen, kinderartsen en fysiotherapeuten bedanken voor hun hulp bij het includeren van de patiënten!