Recent is er een meta-analyse verschenen dat de effectiviteit en de bijwerkingen van osmotische en stimulant laxantia heeft vergeleken voor de behandeling van obstipatie bij kinderen. PEG lijkt superieur boven placebo, lactulose en magnesium hydroxide. Bovendien geeft PEG minder bijwerkingen dan lactulose en krijgen patiënten die met PEG zijn behandeld minder vaak vervolg therapie. De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies is laag waardoor er een verhoogde kans is op bias en de follow-up periode is vaak kort. Het is belangrijk dat er meer onderzoek wordt uitgevoerd naar de effectiviteit van laxeermiddelen, ook gedurende een langere follow-up periode.

Bron: Gordon M, MacDonald J, CE P, AK A, Thomas A. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation’. Evidence-Based Child Heal a Cochrane Rev J. 2016;8(1).