bokionderzoekAchtergrond

Obstipatie is een veelvoorkomende gastro-intestinale aandoening bij kinderen. Obstipatie kenmerkt zich door een verminderde defecatie-frequentie, een pijnlijke stoelgang en fecale incontinentie. Het kan veroorzaakt worden door verschillende factoren maar slechts zelden is er een onderliggende organische oorzaak. Zonder organische oorzaak spreekt men van functionele obstipatie. De gevolgen van obstipatie op de lange termijn worden vaak onderschat. Uit onderzoek uit de tweede en derde lijn blijkt dat 40% van de kinderen na 6 tot 12 maanden nog zodanig last van obstipatie heeft dat ze laxantia gebruiken of fecaal incontinent zijn. Bovendien houdt 1/3 van de kinderen ook op volwassen leeftijd klachten. Vroegtijdig adequaat behandelen heeft een positief effect op de prognose.

Wat is het doel van het onderzoek?

Voorlichting, voedingsadvies, toilettraining en laxeren zijn op dit moment aanbevolen bij kinderen (4 tot 18 jaar) met functionele obstipatie. In deze randomized controlled trial wordt het effect van kinderbekkenfysiotherapie toegevoegd aan de standaard behandeling van de huisarts of kinderarts, vergeleken met de standaard behandeling. De hypothese is dat met name meer aandacht voor toilettraining, toilethouding en gedragsmatige ondersteuning vroeg in het beloop van de obstipatie, de lange-termijnprognose bij kinderen kan verbeteren. Hierdoor zouden de kinderen minder vaak verwezen hoeven te worden naar de tweede lijn. Kinderbekkenfysiotherapeuten behandelen op dit moment al veel kinderen met obstipatie en zeggen goede resultaten te behalen, met name voor wat betreft de lange-termijneffecten (minder terugval, minder lang laxantia en minder chroniciteit). Het bewijs dat kinderbekkenfysiotherapie effectief is in het verbeteren van de lange-termijnprognose ontbreekt echter nog. Wij meten het effect van beide behandelingen door het percentage kinderen dat succesvol behandeld is na 8 maanden met elkaar te vergelijken. Succes is gedefinieerd als klachtenvrij (geen obstipatie) en geen laxantia gebruik.

Welke patiënten kunnen meedoen?

Er kunnen 180 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar met een diagnose functionele obstipatie meedoen aan het onderzoek. Exclusie-criteria zijn: fysiotherapie of urotherapie voor obstipatie de afgelopen 3 jaar; psychopathologie waardoor het kind niet aan het protocol kan voldoen, en ernstige of terminale ziekte. Voor het onderzoek vullen deelnemers 3 keer per jaar een vragenlijst (20 minuten) in en bezoekt de helft van de kinderen de kinderbekkenfysiotherapeut.

Wat houdt meedoen aan het BOKi onderzoek in?

Wij vragen u om een kind met obstipatie aan te melden bij het onderzoeksteam en het kind vanwege de obstipatie te behandelen volgens de standaard richtlijnen. De rest omtrent het onderzoek regelen wij! In dit onderzoek werken we momenteel samen met 167 huisartsen, 52 kinderbekkenfysiotherapeuten en de 5 afdelingen kindergeneeskunde in Noord-Nederland.

Voor meer informatie over het BOKi onderzoek kunt u het informatie document raadplegen.

Zou u willen deelnemen aan het onderzoek of zou u meer informatie over het onderzoek willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jojanneke van Summeren. Via j.j.g.t.van.summeren@umcg.nl, telefoonnummer 0625647132 of via het contactformulier op de website.