Wat is het doel van het onderzoek?

Voorlichting, voedingsadvies, toilettraining en laxeren zijn op dit moment aanbevolen bij kinderen (4 tot 18 jaar) met functionele obstipatie. In dit onderzoek (een randomized controlled trial) wordt het effect van kinderbekkenfysiotherapie toegevoegd aan de standaard behandeling van de huisarts of kinderarts, vergeleken met de standaard behandeling.

De hypothese is dat met name meer aandacht voor toilettraining, toilethouding en gedragsmatige ondersteuning vroeg in het beloop van de obstipatie, de lange-termijnprognose bij kinderen kan verbeteren. Hierdoor zouden de kinderen minder vaak verwezen hoeven te worden naar de tweede lijn.

Kinderbekkenfysiotherapeuten behandelen op dit moment al veel kinderen met obstipatie en zeggen goede resultaten te behalen, met name voor wat betreft de lange-termijneffecten (minder terugval, minder lang laxantia en minder chroniciteit). Het bewijs dat kinderbekkenfysiotherapie effectief is in het verbeteren van de lange-termijnprognose ontbreekt echter nog.

Wij meten het effect van beide behandelingen door het percentage kinderen dat succesvol behandeld is na 8 maanden met elkaar te vergelijken. Succes is gedefinieerd als klachtenvrij (geen obstipatie) en geen laxantia gebruik.

Achtergrond

Obstipatie of verstopping is een veelvoorkomende aandoening bij kinderen. Kinderen met verstoppingsklachten hebben problemen met het poepen. Ze kunnen bijvoorbeeld een paar dagen niet poepen, ze hebben heel erg harde poep of pijn tijdens het poepen, er zit weleens poep in de onderbroek, ze houden de poep op, of ze poepen in één keer zoveel dat de wc verstopt raakt.

De meeste kinderen hebben niet altijd klachten, soms hebben kinderen een paar weken klachten, dan een tijdje geen klachten en dan komen de klachten weer terug. Verstoppingsklachten kunnen leiden tot schaamte en problemen op school of in de vrije tijd.

Meestal is er geen organische oorzaak en spreekt men van functionele obstipatie. De gevolgen van obstipatie op de lange termijn worden vaak onderschat. Het blijkt dat 40% van de kinderen na een jaar nog steeds laxantia gebruikt of fecaal incontinent is. Bovendien houdt 1 op de 3 kinderen ook op volwassen leeftijd klachten. Vroegtijdig adequaat behandelen heeft een positief effect op de prognose.

Welke kinderen kunnen meedoen?

Er kunnen 180 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een diagnose functionele obstipatie meedoen aan het onderzoek. Exclusie-criteria zijn: fysiotherapie of urotherapie voor obstipatie de afgelopen 3 jaar; psychopathologie waardoor het kind niet aan het protocol kan voldoen, en ernstige of terminale ziekte. Voor het onderzoek vullen deelnemers 3 keer per jaar een vragenlijst (30 minuten) in en bezoekt de helft van de kinderen de kinderbekkenfysiotherapeut.

Meer details?

Building_University_Medical_Centre_Groningen_UMCGIn dit onderzoek werken we samen met 208 huisartsen werkzaam in 93 huisartsenpraktijken, 56 kinderbekkenfysiotherapeuten en 4 afdelingen kindergeneeskunde.

Wilt u meer weten over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker op het project Jojanneke van Summeren, j.j.g.t.van.summeren@umcg.nl, 050-3616740 / 06 25 64 71 32 of via het contactformulier.