Naast het uitvoeren van de BOKi trial zijn we ook bezig om een literatuur review uit te voeren over het voorkomen van mictieklachten en urineweginfecties bij kinderen met obstipatie. Er wordt in de literatuur vaak gezegd dat kinderen met obstipatie vaker mictieklachten of urineweginfecties hebben dan kinderen zonder obstipatie. Mictieklachten zijn bijvoorbeeld urine incontinentie overdag, urine incontinentie ’s nachts, pijn bij het plassen, nadruppelen en een verhoogde mictie frequentie. Hoeveel kinderen met obstipatie ook mictieklachten of urineweginfecties hebben is echter niet bekend. Afgelopen donderdag en vrijdag heb ik de eerste voorlopige resultaten van dit onderzoek gepresenteerd op een congres voor huisartsen en kinderartsen in Londen.

De eerste resultaten laten zien dat er 21 onderzoeken zijn die het voorkomen van mictieklachten en urineweginfecties bij kinderen met obstipatie hebben onderzocht. De prevalentie (dit is het percentage van de kinderen met obstipatieklachten die ook mictieklachten hebben) varieerde tussen de onderzoeken van 3% tot 64%. De prevalentie van urine incontinentie (dit is de mictieklacht die het meeste onderzocht is) varieerde van 3% tot 44%. De incidentie van urineweginfecties varieerde van 6% tot 53%. We kunnen dus concluderen dat mictieklachten en urineweginfecties een rol spelen bij kinderen met obstipatie en dat een huisarts en kinderarts hierop alert moeten zijn als een kind met obstipatie het spreekuur bezoekt.

De prevalentie van mictieklachten en de incidentie van urineweginfecties varieerde enorm tussen de studies. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er verschillende definities zijn gebruikt om obstipatie, mictieklachten en urineweginfecties vast te stellen. Daarnaast verschilde ook de methode waarmee de mictieklachten en urineweginfecties werden vastgesteld, bijvoorbeeld met behulp van een vragenlijst of aan de hand van de diagnose van de arts.

Het is dus belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de prevalentie van mictieklachten en de incidentie van urineweginfecties bij kinderen met obstipatie.

De link naar het engelstalige abstract en de bijbehorende engelstalige poster vindt u hier.