Vaak wordt er gesuggereerd dat er een associatie is tussen obstipatie en overgewicht/obesitas. Koppen en collega’s hebben een systematisch review uitgevoerd naar de potentiele associatie tussen obstipatie en overgewicht/obesitas. Studies uitgevoerd in obesitas klinieken laten een hoge prevalentie van kinderen met functionele obstipatie zien en studies bij kinderen met defecatie problematiek laten een hoger percentage kinderen met overgewicht/obesitas zien. Echter maar 1 van de 3 populatie studies toont een associatie tussen obstipatie en overgewicht/obesitas aan. De associatie tussen obstipatie en overgewicht/obesitas kan op basis van de bestaande literatuur niet bevestigd of verworpen worden.

Bron: Koppen IJN, Kuizenga-wessel S, Saps M, Lorenzo D. Functional Defecation Disorders and Excessive Body Weight : A Systematic Review. 2016;138(3).